Prowadzenie kadr

Prowadzenie kadr

Prowadzenie kadr:

Szczegółowy wykaz prac kadrowych:

  • Sporządzanie umów o pracę, informacji o warunkach zatrudnienia, zakresu obowiązków wg informacji od Zleceniodawcy, świadectw pracy, zaświadczeń dla pracowników;
  • Prowadzenie teczek osobowych;
  • Prowadzenie kart urlopowych;
  • Monitorowanie terminów badań okresowych i szkoleń BHP.