Prowadzenie płac

Prowadzenie płac

Prowadzenie płac:

Szczegółowy wykaz usług związanych z płacami:

  • Sporządzanie list płac; sporządzanie deklaracji PIT w uzgodnionych i obowiązujących terminach;
  • Dokonywanie rejestracji pracowników w ZUS, sporządzanie deklaracji szczegółowych i zbiorczych do ZUS;
  • Prowadzenie kart wynagrodzeń, wyliczanie wynagrodzeń za pracę, czas choroby i innych składników przewidzianych przepisami prawa;
  • Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i ZUS;
  • Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-11, PIT-8B, PIT 4R );